Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Spin off, spin out Kobiety w biznesie 2
 
 
O Projekcie
Zakres Wsparcia
Beneficjenci Projektu
Formularz Zgłoszeniowy
Linki
Kontakt

Spin of, spin out - kobiety w biznesie 2 to projekt szkoleniowo - doradczy realizowany przez BCO Biuro Doradztwa Biznesowego mający na celu zwiększenie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzystanie przez  przemysł wiedzy i badań naukowych poprzez podniesienie wiedzy uczestniczek projektu nt. tworzenia i  funkcjonowania działalności gospodarczej typu spin off lub spin out przy pomocy kompleksowych szkoleń i doradztwa.

Będzie on realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego.

Projekt zakłada objęcie Beneficjentek dwoma rodzajami wsparcia:

  1. Szkolenie z zakresu tworzenia firm typu spin off lub spin out.
  2. Indywidualne doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia firmy typu spin off lub spin out.
Ze szkoleń skorzysta co najmniej 100 kobiet w okresie od lutego do czerwca 2011 r.
 
   
  Copyright (c)2010 Spin off, spin out | Wykonanie comexe@comexe.pl